Ayda 74 bin TL maaşla İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından dün gelen duyuruya göre 11 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından dün gelen duyuruya göre 11 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 8 ayrı pozisyon için 17 Ocak 2024 tarihinde başlayarak 23 Ocak tarihine kadar da başvurular alınacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde verildi:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru
yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım
uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi
Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş
olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş
olmak,
e) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web
Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
g) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
ğ) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
TERCİHEN;
a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak,
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Java yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate),
Maven, Apache Wicket, JSF , JSP konularında, toplamda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,
ç) Git, Git-Flow, GitHub-Flow konusunda bilgiye sahip olmak,
d) GitLab, Jenkins kullanımı ve yönetimi konusunda bilgiye sahip olmak,
e) Postgre veri tabanı ve PL/pgSQL yazma konusunda tecrübeye sahip olmak,
f) Web servisler; JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgili olup
SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,
g) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak

TERCİHEN;
a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak,
b) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
3. KIDEMLİ MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az bir (1) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az bir (1) yıl
tecrübe sahibi olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google
Developers Console, Huawei App Gallery Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında
tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile
grafik düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) Android geliştiriciler için Jetpack Compose tecrübesine sahip olmak,
h) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
ı) MVVM tasarım mimarisi ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
i) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
4. .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve .Net mimarisinde çalışan projelerde yazılım
uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Web API, Entity Framework gibi Microsoft
teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,
ç) JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React,
Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş
olmak,
e) Çok Katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak,
h) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
ı) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS gibi) kullanmış olmak. 

5. MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş çalışmış olmak,
c) iOS geliştiriciler için Swift programlama dilinde en az bir (1) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Android geliştiriciler için Java ya da Kotlin programlama dillerinde en az bir (1) yıl
tecrübe sahibi olmak,
d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi, Google
Developers Console, Huawei App Gallery Console ve Firebase ile proje yönetimi konularında
tecrübeli olmak,
e) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop, Sketch, Adobe XD vb. ile
grafik düzenleme becerisine sahip olmak,
f) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak,
g) IOS geliştiriciler için SwiftUI tecrübesine sahip olmak,
ğ) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,
h) MVVM tasarım mimarisi ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
ı) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
6. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı,
istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem
Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak,
j) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
7. ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 300.000 kişilik Öğrenme Yönetim Sisteminde üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
c) CSS3, HTML5, JavaScript ile web tabanlı yazılım geliştirme konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) Moodle yazılımı hakkında bilgi ve tecrube sahibi olmak,
d) Canlı ders uygulamaları ve kurulumu hakkında hakkında bilgi ve tecrube sahibi olmak,
e) Dijital eğitim tasarımı için gerekli olan programların ve benzeri araçların kullanım
bilgisine sahip olmak,
f) Eğitimlerde kullanılabilecek Web 2.0. araçları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Online eğitim kaynakları ve metotları hakkında bilgi sahibi,
ğ) MS Office programlarını çok iyi seviyede bilmek,
h) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun
iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
8. İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde iş analisti uzmanı olarak en az beş (5)
yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Muhasebe, finans, gelir ve benzeri alanlarda iş analisti uzmanı olarak en az iki (2) yıl
çalışmış olmak,
ç) Mahalli İdarelerin bütçe ve muhasebe mevzuatı ile uygulama esaslarında bilgi sahibi
olmak,
d) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
e) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Test süreçleri konusunda deneyimli, test senaryoları üretme ve uygulama becerisine
sahip olmak,
g) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
h) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
i) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
l) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
m) Belgelemeye ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve
yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
TERCİHEN;
a) Belediye Bilgi Sistemleri üzerinde bilgi sahibi olmak. 

BAŞVURU

İlana başvurular Kariyer Kapısı üzerinden 17-23 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: Keşfet Haber Ajansı

09 Oca 2024 - 14:00 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Antalya Hakkında Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Antalya Hakkında hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Antalya Hakkında editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Antalya Hakkında değil haberi geçen ajanstır.