Lise mezunu olanlar dikkat! Devlet 2500 polis ve 5 bin subay alımı yapacak! İşte ön başvuru ekranı

Türkiye'de lise mezunları arasından EGM ve MSB'ye öğrenci alımı yapılacak. Gelen bilgilere göre lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlar toplamda 7 bin personel alımı yapılacağı da görüldü.

Türkiye'de lise mezunları arasından EGM ve MSB'ye öğrenci alımı yapılacak. Gelen bilgilere göre lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlar toplamda 7 bin personel alımı yapılacağı da görüldü.

Her sene Milli Savunma Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine çok sayıda kollluk kuvveti ve askeri personel ile öğrenci alımları yapılmaktadır. Alınan öğrenciler, akademi ve harp okulları ile MYO'larda eğitim sürecine alınıyor. Mezun olan adaylar polis, subay ve astsubay oluyor.

MSÜ ALIMI 2024

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine yapılacak öğrenci alımında adaylar subay ve astsubay olarak yetiştirilecek. Subaylık için adaylar 4 yıl, astsubaylık için ise adaylar 2 yıl eğitime alınacak ve eğitimden sonra adaylar MSB bünyesinde göreve başlayacak. Subay astsubay alımı başvuru şartları şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC
olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun
olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2004 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 2003 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2004 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp
Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya
dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar
başvuramazlar.).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2021 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir ( MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2021
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme
Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî
Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi
(TYT) ile 2024-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2024-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan
türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış
olmak,

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığınca
belirlenecek 2024-YKS TYT taban puanı almış olmak,

MSÜ başvurusunu geçen ay zamanında yapmayanlar için 7 Şubat tarihinde geç başvurular açılacak. 7 Şubat tarihinde adayların başvuru yaparak başvuru ücretini yatırması gerekecek. Sınava başvuru yapan adaylar 3 Mart tarihinde sınava alınacak.

JANDARMA SUBAY ASTSUBAY ALIMI

JAMYO ve JSGF'lere subay ve astsubay alımı yapılacak. YKS'ye girecek adaylar arasından yapılacak alımda başvuru şartları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş
olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

5. Başvuru yapılan yıl, YKS’ye [Güvenlik Bilimleri Fakültesi için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine
(AYT), JAMYO için ise Temel Yeterlilik Testine (TYT)] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak (Şehit
veya vazife malulü eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacak olup, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için,
belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olması gerekmektedir),

6. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

7. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde
belirtilen şartları taşımak. Yönetmeliğin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık
koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki suçları
işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak,
bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

10. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir
soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

11. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Jandarma subay astsubay alımında da MSÜ'de olduğu gibi; Subaylık için öğrenciler 4 yıllık eğitime, astsubaylık için ise 2 yıllık eğitime alınacak. Jandarma subay astsubay alımına başvuru yapacakların YKS'ye başvuru yapması gerekmektedir. YKS'ye girenler, Temmuz ayında jandarmaya başvuru yaparak mülakat aşamalarına girecek.

EGM 2500 POLİS ALIMI

EGM bünyesine TYT puanı ile 2 bin 500 polis alımı yapılacak. Söz konusu alıma başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

          a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

          b)  Lise ve dengi okul mezunu olmak,

      c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. 

      ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak), 

          d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

          e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

       f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

         g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

      1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,     

        2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak. 

        ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Polisliğe başvuru yapacakların öncelikle TYT'ye girmesi gerekmektedir. TYT'ye girmek için ise şimdi devam eden YKS başvurusunu yapması gerekiyor. YKS'de TYT oturumuna girecekler, Ağustos ayında yayınlanacak ilana başvuru yapabilecek. TYT'ye başvuru yapmayanlar, Ağustos ayındaki PMYO polis alımına başvuru yapamayacak.

Kaynak: Keşfet Haber Ajansı

06 Şub 2024 - 14:25 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Antalya Hakkında Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Antalya Hakkında hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Antalya Hakkında editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Antalya Hakkında değil haberi geçen ajanstır.